Oliebollen actie afgeblazen

Door de verscherpte coronamaatregelen hebben we als Terp moeten besluiten om de jaarlijkse oliebollenactie te annuleren. Het is met name zo spijtig omdat het van het begin af aan een zeer succesvolle actie was. Niet alleen in financieel opzicht voor Terp maar zeker ook omdat de kwaliteit van onze oliebollen bijzonder werden gewaardeerd. Als alternatief willen iedereen graag verwijzen naar de mogelijkheid om dit jaar bij café “Kanaalzicht” oliebollen te bestellen.

Rest ons u allen hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021 te wensen. We danken iedereen die op enigerlei wijze zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan of van de diensten van verenigingsgebouw Terp gebruik heeft gemaakt. We hopen u allen volgend jaar weer in goede gezondheid te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten

Bestuur verenigingsgebouw Terp  

Aangescherpe Corona maatregelen

Dinsdag 13-10-2020 heeft de overheid opnieuw de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Het bestuur van Terp heeft daarom het volgende besloten:

  • Alleen nog activiteiten toe te staan voor kinderen tot 18 jaar.
  • De Fysio Malden zal doorgaan en haar eigen afwegingen maken met betrekking tot hun activiteiten in Terp. 
  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van douches en toiletten, uitgezonderd de toiletten in de hal, ten behoeve van bezoekers van de Fysio en de eigen toiletten van KION

Het besluit is niet alleen genomen op basis van de wettelijke voorschriften, maar ook de dringende oproep om samenkomsten zoveel mogelijk te vermijden heeft een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast heeft het bestuur de zorg en verantwoordelijkheid voor haar vrijwilligers en die van de verschillende verenigingen mee laten wegen. Het is mogelijk om bij activiteiten met gezondheidszorg als basis of met een dringende maatschappelijke functie de mogelijkheden te bespreken.

We hopen op uw begrip en dat we u weer zo snel mogelijk in Terp, onder betere omstandigheden, mogen ontvangen.

Nieuwe corona maatregelen

Na de laatste aanpassingen van de corona maatregelen zijn we weer een klein beetje terug bij af. De activiteiten waren weer opgestart, wel onder een aantal hygiëne maatregelen, maar waar iedereen zich ook keurig aan hield. 

Helaas blijkt het virus moeilijk onder controle te krijgen en moeten we samen proberen dit voor mekaar te krijgen. Daarvoor zullen per direct een aantal maatregelen van kracht zijn:

  • Er mogen maximaal 30 personen (excl. bedienend personeel) per ruimte aanwezig zijn
  • Er wordt alleen gebruik gemaakt van zitplaatsen
  • De bar is na 21:00 uur niet meer toegankelijk voor nieuwe bezoekers. Deelnemers aan sport of andere activiteiten en die na 21:00 uur in ons gebouw aanwezig zijn worden niet als nieuwe bezoekers beschouwd. Zij kunnen tot 22:00 uur de bar bezoeken.
  • De bar is vanaf 22:00 uur gesloten. Het is dus ook niet toegestaan om na 22:00 uur nog drankjes te nuttigen elders in het gebouw.
  • Activiteiten mogen na 22:00 uur wel doorgaan.
  • Het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte is een dringend advies, daarin volgen wij de overheid. Het is aan de gebruikers vrij om een mondkapjes plicht in te stellen en zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor beschikbaar stellen en handhaving.
  • Er zijn voor onze eigen medewerkers (bij bardiensten) mondkapjes aanwezig. Daar kan, indien gewenst, door hen gebruik van worden gemaakt.

Mocht u nog vragen hebben over wat het precies voor uw vereniging/groep/instelling betekent, dan kunt u contact met ons opnemen. In overleg kunnen we uw specifieke situatie bekijken en zien wat mogelijk is.

Door het volgen van de maatregelen hopen we op een zo spoedig mogelijke normale openstelling van Terp, zodat wij u weer kunnen ontvangen op het niveau dat u van ons gewend bent. Blijf gezond