Terp 50 jaar

Terp viert dit jaar haar 50 jarig bestaan. Ons gebouw werd op zaterdag 4 juli 1971, door de toenmalig wethouder C v Casteren, geopend. Tien jaar eerder ontstonden de eerste plannen om een dorpshuis te bouwen. Op 27 april werd de vereniging Terp opgericht en na het maken van de uiteindelijke bouwplannen en organiseren van de benodigde financiële middelen was het eind 1970 dan zover: men kon met de bouw beginnen. Het was de architect, Th Cornelissen, die de naam Terp bedacht. Verenigingsgebouw Terp is gefinancierd, gebouwd en geëxploiteerd door inzet van veel vrijwilligers en dat is al vijftig jaar de basis van Terp. Mede daardoor heeft het uit kunnen groeien tot wat het tot op de dag van vandaag is: Een ontmoetingspunt voor jong en oud, een plek waar muziek, sport, dans en zorg elkaar ontmoeten. Kortom de huiskamer van Heumen. Als bestuur van Terp zijn we er trots op dat we het dorp Heumen mogen feliciteren met dit jubileum.

Enquête Kinderopvang

Op 15 mei 2019 heeft de bijeenkomst plaatsgevonden omtrent kinderopvang Heumen.

De opkomst was  niet  groot en de belangrijke partijen KION en Gemeente Heumen konden helaas niet aanwezig zijn. 

Na de verspreiding van de flyer van 4 weken geleden voor een inventarisatie van kinderopvang, zijn 39 reacties gekomen en daarbij gaat het om verschillende soorten opvang.

Achter de schermen gaat er toch nog doorgewerkt worden aan de mogelijkheden voor het creëren van allerlei vormen van opvang door verschillende initiatief nemende ouders in samenwerking met Terp.

Ook wordt er meegedacht vanuit basisschool St. Joris.

Dank voor allen die aanwezig waren en zich hiervoor inzetten.

Wilt u nog wat betekenen kunt u reageren via terp@terpheumen.nl o.v.v. Kinderopvang Heumen.