Enquête Kinderopvang

Op 15 mei 2019 heeft de bijeenkomst plaatsgevonden omtrent kinderopvang Heumen.

De opkomst was  niet  groot en de belangrijke partijen KION en Gemeente Heumen konden helaas niet aanwezig zijn. 

Na de verspreiding van de flyer van 4 weken geleden voor een inventarisatie van kinderopvang, zijn 39 reacties gekomen en daarbij gaat het om verschillende soorten opvang.

Achter de schermen gaat er toch nog doorgewerkt worden aan de mogelijkheden voor het creëren van allerlei vormen van opvang door verschillende initiatief nemende ouders in samenwerking met Terp.

Ook wordt er meegedacht vanuit basisschool St. Joris.

Dank voor allen die aanwezig waren en zich hiervoor inzetten.

Wilt u nog wat betekenen kunt u reageren via terp@terpheumen.nl o.v.v. Kinderopvang Heumen.